Länk till Skedala Trivselförening
http://skedala.wordpress.com/

Välkommen till Skedala Bygdegård.

Söker du lokal för fest, möten eller annan aktivitet kanske Skedala Bygdegård passar. På hemsidan kan du se vad bygdegården erbjuder. Om detta utbud passar dig kan du preliminärboka lokal på hemsidan.
Du kan också ringa bygdegårdsansvarig på telefon 072 714 47 64

Sedan starten den 2011-09-18 har vi haft så här många besökare:
räknare

VÅRA SPONSORER

Skedala Fotvård i Halmstad


Tel 035-19 13 00 • Fax 035-21 31 09


Tel.: 070-931 39 30


035-10 95 65

TV-MAN
ANTENNSPECIALISTEN
I HALMSTAD AB
Tel.: 070-810 73 73

KFAB
Tofta 198
305 93 Halmstad

Marielunds Lantbruk
Marielund
305 93 Halmstad

Andreas Anderberg
Plåt och Hantverk
plathantverk@gmail.com

Skedalakliniken
Atelje lilla L
skedaclinic@yahoo.se

Skedala Hårservice
Frissan Lisbeth
035-44090
070-622 85 28

Ansvarig utgivare: Orvar Johansson
Ordförande: Orvar Johansson
Webmaster: Kjell A Svensson

Sidan uppdaterades: 2016-12-15.

 

Detta händer i Skedala Bygdegård
Aktuella Bokningar

Bilder från Midsommarafton i Skedala Bygdegård 2016 >>>

Några bilder från Valborg 2016 >>>

Se bider från Midsommarfirandet i Skedala Bygdegård >>>

Bilder från Musikgruppen Mumma som lagar till ett melodikryss >>>

Musik i Skedala Bygdegård 2013-21-11 >>>

Midsommarfirande i Skedala Bygdegård 2013 >>>

Bilder från Julgransplundringen i Skedala Bygdegård 2013-01-13 >>>

Bilder från Konstutställningen i Skedala Bygdegård 2012 >>>

Här kan du se några bilder från Arbetshelgen, Skedala Bygdegård den 2012-04-21 >>>

 

Under 2012 har en omfattande renovering och uppfräschning gjorts i Bygdegården. En noggrann el- och brandsäkerhet har byggts in med jordfelsbrytare, belysningar för evakuering och anpassade lås i nödutgångar. System för brandsyn har införts.
Viss renovering i Bygdegårdens källarplan har gjorts. Lokalerna i övrigt har målats om med ny färgsättning. Nya textilier som mattor och gardiner och ridå har monterats upp. Nya möbler har köpts in för de olika lokalerna.
Förrådet i parken har byggts om, och rymmer en varm del där överskottsinventarier förvaras. En kall del finns för trägårdsinventarier och redskap.
Arbetena har bedrivits, så långt som det varit möjligt, med helt ideella krafter. Kostnader för material har kommit från hyresintäkter, företagssponsring, andelsförsäljning och från det kommunala lokalbidraget.

Bildgalleri med bilder från 2012 - 2014 >>>

Året 2013 i Bygdegården

Det har varit ett fantastiskt år i Skedala Bygdegård. Vi har haft massor med nöjda gäster i vår Bygdegård. Vi har gjort stora arbeten med att renovera och förbättra i hus och park. Nu är källarsalen helt renoverad med akustiktak, ny el och en bar har byggts i ena hörnet av salen. Denna kallas nu "Bygdegårdspuben".
Nya fönster till nästan hela huset har inköpts och kommer att monteras in i början av 2014. Vi har satt ny brädfodring på en gavel och uthuset har fått nytt tak. Nästan allt har gjorts med ideella krafter. Det är många timmar som lagts ner på detta sätt. TACK till alla som bidragit till att vi nu har en av de finaste Bygdegårdarna i Halmstads Kommun. För att täcka upp kommande renoveringar görs en försiktig justering i 2014 års prislista.

 

Nytt kök i Skedala Bygdegård!

Under vintern 2015 har köket reparerats i
Skedala Bygdegård. Den 15 april är
detta klart – så nu finns det stora kylskåp,
spis/ugn, extra ugn, köksfläkt och
ny inredning med stor plats för all
köksutrustning.

Året 2016 i Bygdegården

Åter ett bra år i Skedala Bygdegård. Många nöjda gäster i huset både under veckans dagar och på weekender. Väldigt roligt för oss som på det ideella sättet arbetar med Bygdegården – antingen det är att renovera eller hålla huset i bra ordning för gästerna.


En mycket fin och trevlig sak för Bygdegårdsföreningen är att vi tillsammans med två andra Bygdegårdar i trakten har fått Lions Club Simlångsdalens kulturpris. Detta för att vi håller våra Bygdegårdar fina och tillgängliga. Vi är verkligt stolta och tacksamma för detta pris.

Bygdegårdsstyrelsen tackar för året 2016 - både våra gäster och alla de som arbetat på huset och också Halmstads Fastighetsnämnd för det lokalbidrag som bygdegårdarna erhåller som ekonomisk hjälp.

Lions Club Simlångsdalen årliga Kulturpris till Skedala Bygdegård.

Kulturpriset för 2017 är för året ett 40-års Jubileumspris
.

Kulturpriset delades av tre pristagare:
Skedala bygdegård och byggnadsförening - där Elisabeth Johansson mottog priset
Allmogegårdsföreningen i Snöstorp - där Gärt Arne Hartvigsson mottog priset
Breardsortens bygdegårdsförening (Mahultsbygdegård) - där Torbjörn Levin mottog priset.

Samtliga pristagare mottog 5000 kronor vardera, diplom samt blommor.
Priset delades vid Lions Club Simlångsdalens månadsmöte och Julavslutning på Tallhöjdens Värdshus i Simlångsdalen den 2016-12-13.
Motivering: ”Bygdegården – en förutsättning för ett lokalt kulturliv och
och gemenskap i bygden”.


Lions Kulturpris ordf. Sven Håkansson, Lions President Rolf Gustafson tillsammans med Kulturprisets tre pristagare.