PRISLISTA VID UTHYRNING AV SKEDALA BYGDEGÅRD

Gäller fr.o.m. 1 januari 2015

Skedala Bygdegårds verksamhet drivs helt med ideella krafter. De priser som tillämpas är satta så att bygdegården ekonomiskt skall gå ihop och täcka de kostnader som finns för drift, underhåll och reparationer. Halmstads Kommuns fastighetsförvaltning lämnar också bidrag till verksamheten. Detta bidrag används uteslutande till reparationer på fastigheten.

Alla bokningar är preliminära till överenskommen avgift är inbetalad på Bygdegårdsföreningens bankgiro.
Vid begäran skall verifikation visas upp vid avhämtning av nyckel.

Särskild överenskommelse om annan prissättning kan träffas mellan bygdegården och gäst i det fall nedanstående prissättning inte är tillämplig.

I Bygdegården finns en bra köksutrustning och likaså en bra utrustning med glas och porslin. Det finns handdukar, disk- och städmaterial liksom pappersvaror för er användning. På nedre planet finns en mysig PUB. Det finns effektiv musikanläggning och högtalarsystem i festsal och PUB.


1. FEST från fredagen kl. 12.00 till söndagen kl. 15.00 3.000 kr
Anm
. Priset 3.000 kr gäller alltid när arrangemang sker mellan dessa
tider – weekendpris.

2. MINDRE TILLSTÄLLNINGAR 1.000 kr
Anm. Kan vara mindre familjefester, föreningsmöten eller andra aktiviteter på tider mellan
söndag kl. 15.00 och fredag kl. 12.00.

Barnkalas 400 kr
Anm. Med barnkalas menas födelsedagskalas/fest med lek- klasskamrater. Födelsedagsfester i övrigt räknas som familjefester.


3. REGELBUNDET ÅTERKOMMANDE SAMMANKOMSTER (minimum 5 ggr)
Anm
. Som regelbundet återkommande sammankomster gäller att dessa skall
uppgå till minst fem sammankomster och skall bokas vid samma tillfälle.
Kan detta inte tillämpas gäller punkt 2.


A. 5 personer eller färre100 kr

B. 10 personer eller färre 150 kr

C. mer än 10 personer
och färre än 20 personer 200 kr

D. mer än 20 personer 250 kr

4. UTLÅNING AV MÖBLER
Uthyrning av bord 30 kr/st
Uthyrning av stol 5 kr/st

Prislista gäller fr.o.m. 2015-01-01