Skedala Bygdegård

Som för 1000-tals bygdegårdar i Sverige har Skedala Bygdegård tillkommit genom helt ideella krafter. Det finns vingslag av folkrörelse i bygdegården som stod färdig 1930.


Det var Skedala Godtemplarförening som initierade byggandet av Skedala Bygdegård. En byggnadsförening bildades som genom försäljning av andelar skapade ett litet kapital som gjorde det möjligt att bygga huset som invigdes den 4 maj 1930. Kostnaden för uppförandet var 5.770 kronor. Bygdegården rymde då samlingssal med scen och en liten lägenhet om ett rum och kök.

Den 5 november 1934 bildades Skedala Bygdegårds Byggnadsförening och det är denna förening som administrerar och styr verksamheten i Bygdegården.

På 1950-talet gjordes en mindre renovering och lägenheten togs bort. På 1960-talet var det dags för en större renovering av fastigheten. Källaren grävdes ut med en samlingssal som kan användas till olika aktiviteter. Toaletter byggdes och kommunalt vatten och avlopp kopplades in 1968. Ett nytt kök byggdes. Renoveringen och tillbyggnaderna finansierades med medel från arvsfonden och från stiftelser.

Skedala Bygdegård används i dag av föreningslivet, av olika gymnastikaktiviteter, folkdanslag, Skedala Trivselförening och för privata fester.

Det ideella inslaget för Bygdegården har hela tiden varit stort. Målningsarbetet, byggnadsrenoveringar och arbete med driften sköts helt med ideella insatser. För att den ekonomiska verkligheten skall fungera lämnar Halmstads Kommuns fastighetsförvaltning bidrag.

I dag är huset 223 kvadratmeter stort och innehåller:
• Festsal om 60 kvm med scen
• Sällskapsrum om 15 kvm
• Kök med kyl, spis/ugn, diskmaskin
PUB på nedre botten om 70 kvm
• Samlingssal i källaren om 70 kvm
• Entré om 10 kvm
• Toaletter i entrén och i källaren
• Bygdegården är handikappanpassad
• Bygdegården förfogar över porslin, glas och kaffeservice för 80 personer
• I festsalen kan dukning arrangeras för 80 sittande gäster

Adress:
Bygdegårdsvägen 1, Skedala