Bokning av Skedala Bygdegård

OBS! Bokningssidan är inte anpassad för bokning från mobiltelefon som Android, iPhone eller iPad.
Använd PC eller MAC vi bokning!

Viktigt att läsa igenom Ordningsregler för Skedala Bygdegård innan bokningen görs!
Uthyrning sker till den som är fyllda 25 år, legitimation skall uppvisas.

OBS! Alla fält som är markerade med * måste fyllas i. Ofullständiga formulär returneras till beställaren.
En bekräftelse på bokningen skickas till angiven E-post adress. Bokningen är preliminär tills avgiften är erlagd.

Jag har tagit del av Ordningsreglerna för Skedala Bygdegård. Läs ordningsregler >>>

* Födelsedatum anges år-mån-dag
* Förnam

* Efternamn

* E-post adress

* Hemtelefon Mobiltelefon

* Adress
* Postort Postnummer

* Datum, Önskas Hyra. Vid FEST anges lördagen.
* Hyresdag

FEST från fred. kl. 12:00 till sönd. kl. 15:00.
MINDRE TILLSTÄLLNINGAR. Kan vara mindre familjefester, föreningsmöten eller andra aktiviteter på tider mellan söndag kl. 15.00 och fredag kl. 12.00.
BARNKALAS.
REGELBUNDET ÅTERKOMMANDE SAMMANKOMST (min. 5 ggr). Som regelbundet återkommande sammankomster gäller att dessa skall uppgå till minst fem sammankomster och skall bokas vid samma tillfälle.
Kan detta inte tillämpas gäller som för Mindre Tillställning.

5 personer eller färre.
10 personer eller färre.
Mer än 10 peroner, men färre än 20 personer.
Mer är 20 personer.

Meddelande till Bygdegården:

Överenskommen avgiften skall inbetalas på Bygdegårdsföreningens bankgiro 806-9163.
Den preliminära bokningen fastställs när avgiften är inbetald.

Prislistan gäller fr.o.m. den 2014-01-01
Använd PC eller MAC vi bokning!